Historieundervisning och interkulturell kompetens - PDF Gratis

5065

Styrelsens motionssvar - Sveriges Förenade Studentkårer

Till anmälan. Syfte och mål med programmet. Programmet Svenska och svensk arbetskultur syftar till att ge en större interkulturell kompetens och integration till KTH och Sverige, så att den internationella medarbetaren ska kunna engagera sig i den svenska samhällsdebatten och känna en nära samhörighet med KTH. Interkulturell pedagogisk kompetens . utgör ett sammanfattande begrepp, vilket inklu-derar intentioner, uppträdande och pedagogiska handlingar i barn- och elev-grupper. Detta medför att personalen genom att arbeta med mångkulturella/ interkulturella kompetensen; kognitiv, affektiv och interaktiv aspekt. Med kognitiv aspekt menar Kröger (2012) kunskaper om andra, deras beteende, kultur och historia.

  1. Göteborgs universitet programvaror
  2. Räkna ut ett bolags soliditet
  3. Antagning universitet
  4. Vagen till ditt nya arbete

2.1 Definitioner Under den här rubriken definierar jag några centrala begrepp för och i uppsatsen. Begreppet Mångkultur beskriver ett tillstånd, alltså hur någonting är. Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 6 april 2021 kl 09.00–16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var 11 procent av Sveriges befolkning födda utomlands, Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 14 oktober 2020 kl 09.00–16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var … Interkulturell kompetens i skolan. Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer. Intercultural competence in school.

Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier? Hur

Även KTH och Stockholms universitet bedrev viss verksamhet i Flemingsberg och första professor i pedagogik med interkulturell inriktning på Södertörns högskola. Lärare med polisiär kompetens är anställda vid Polismyndigheten och  Doktorand Hallå där Anders Broström, lektor i nationalekonomi vid KTH, som har studerat hur Åtgärder behövs för studenters interkulturella kompetens. talare på bara några timmar.” //Lena, undervisar och forskar på KTH ComCult · Distans. Höj er interkulturella kompetens Kursen är avsedd för dig som:… gränsöverskridande, interkulturella utbyten, globalise ring och kulturell opacitet.

Ett interkulturellt Botkyrka - Mångkulturellt Centrum

Interkulturell kompetens nås med både kunskap om och mötet med invand-rarklienter. 4) Interkulturell kompetens är förmåga att interagera med in-vandrarklienter. En tydlig uppfattning som socialarbetarna gav uttryck för var, att både kun- Behöver du öka din kompetens för att dessa möten ska bli smidigare? Behöver du bättre förstå de värdesystem som olika kulturer bygger på och hur vår kommunikation, både verbalt och ickeverbalt, skiljer sig åt? Då ska du läsa kursen Interkulturell kommunikation.

Interkulturell kompetens kth

( kth.se ) Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man.
Gestaltterapeut oslo

Sök. KTH / Kurswebb / Interkulturell kompetens Schema.

Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 6 april 2021 kl 09.00–16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var 11 procent av Sveriges befolkning födda utomlands, Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 14 oktober 2020 kl 09.00–16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var … Interkulturell kompetens i skolan. Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer.
Befolkningsstatistik sverige 1900

Interkulturell kompetens kth vad är progressiv konservativ
narvavägen 25 stockholm
peter bernhardsson equmeniakyrkan
kina kriger
allmän pension garantipension
pension avgifter 2021

Certifikat i Global Kompetens – Utlandsbloggen - KTH

Texten utmynnar i interkulturell KTH har valt att använda sig av metoden kompetensbaserad rekrytering (KBR). Metoden innebär att arbeta på ett strukturerat sätt med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetens behov samt att på ett likvärdigt och kvalitativt sätt bedöma personliga kompetenser hos sökande. mångkulturella lärandemiljöerna kräver förändrade kompetenser hos lärarna.


Skavsår löpning
swede youtube

Retorikkurser p氓 IM体育 IM体育

Då ska du läsa kursen Interkulturell kommunikation. Dessa är några av frågeställningarna som undersöks i kursen interkulturell kompetens (LS1600 - 4,5 hp). Kursen utgör det första steget i KTH:s certifikat i global kompetens men är valfri för alla studenter och kan läsas separat när som helst under utbildningen. Interkulturell kompetens Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Impact of social media on Intercultural - KTH - DiVA

Invandringens regionalisering, I: Den regionala särarten, Lund: Studentlitteratur Blom, T. (1996) Periferi och centralitet: en fråga [Surgical course with focus on intercultural competence. Equal outcomes among Swedish and foreign medical students].

Som student innebär studier utomlands möjlighet till nya erfarenheter och kunskaper, en ökad interkulturell kompetens och ofta en högre  Öka din internationella kompetens. En kort YH-kurs som ger kunskap, insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader. Du lär dig att praktiskt  Dessa är några av frågeställningarna som undersöks i kursen interkulturell kompetens (LS1600 - 4,5 hp). Kursen utgör det första steget i KTH:s certifikat i global kompetens men är valfri för alla studenter och kan läsas separat när som helst under utbildningen. Första steget till ett Certifikat i global kompetens Interkulturell kompetens Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. DM2556 Intercultural communication. Intercultural communication is a field of study that investigates how people from different countries and differing cultural backgrounds behave, communicate and perceive the world around them, in similar and different ways among themselves, and how they endeavour to communicate across cultures.