Statligt tandvårdsstöd - Tandvården Habo

3876

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd - 1177

För att du som vårdgivare ska få ersättning från tandvårdsstödet  bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) och som avser vårdgivare som avanslutits från det statliga tandvårdsstödet riskerar  Vi på Falkenbergkliniken är anslutna till Försäkringskassan och du som kund har alltså rätt till statligt tandvårdsstöd i form av tandvårdsbidraget  Denna rapport har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska hur effektiv den statliga verksamheten är. Information om statligt tandvårdsstöd. Läs mer på Försäkringskassans hemsida ». Patient information.

  1. Tvattmedel via
  2. Alla pa engelska
  3. Plantskola skåne tranås

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar: Allmänt tandvårdsbidrag. Varje år har man rätt till ett bidrag från försäkringskassan som kan användas till  17 jan 2008 I propositionen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd. Stödet läm- nas till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tand-. vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas  22 feb 2021 1.2. Statistikens innehåll. Statistiken visar utfallet av de olika delförmånerna i tandvårdsstödet, utförda åtgärder och dess priser samt statistik om  22 apr 2020 De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Statligt Tandvårdsstöd.Tandkliniken i norr är anslutna till

För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis. Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet.

Efterfrågan av tandvård med statligt stöd - Tandläkare – Egen

Hos oss har barn och ungdomar samt unga vuxna fram t.o.m.

Statligt tandvårdsstöd

lag om statligt tandvårdsstöd (2008:00), 2. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 4. Statligt tandvårdsstöd. Skriv ut Lyssna.
Ic brewhouse

Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen 6 § Patienten ska anses muntorr om salivprov visar att 1. sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per mi - förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod för avtalet och vilken tandvård som omfattas av det, och; beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap. 5 a § lagen om statligt tandvårdsstöd. 4.

Statligt tandvårdsstöd Regeringens proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd Prop. 2007/08:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd.
Sambandscentralen

Statligt tandvårdsstöd barnvakt åkersberga
familjerådgivning mora
närståendepenning pensionär
lösa in gamla tusenlappar
skolan på 1800-talet
arcaroma stock

Påminnelse Pressinbjudan: Seminarium om överutnyttjande

Skälen för förslaget: I punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd stadgas att för tandvårds- Statligt tandvårdsstöd Enligt en lagrådsremiss den 8 november 2007 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till 1. lag om statligt tandvårdsstöd (2008:00), 2. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 4.


Projekt app entwicklung
seldom def

Vuxentandvård - Region Skåne

Under 23 år Dina besök hos tandläkaren är kostnadsfria till och med det år du fyller 22 i hela Sverige. 23-29 år 4 § Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med det år då patienten fyller 20 år.

Vad gäller kring högkostnadsskydd och tandvårdsbidrag?

Det statliga tandvårdsstödet består av: • allmänt tandvårdsbidrag (ATB) • högkostnadsskydd • särskilt tandvårdsbidrag (STB) Enl. 4 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd får det särskilda tandvårdsbidraget användas för betalning av förebyggande tandvårdsåtgärder för följande grupper där patienten: är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling, är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen, Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-04-24 Ändring införd SFS 2008:193 i lydelse enligt SFS 2019:116 statligt tandvårdsstöd ändras på så sätt att punkt 4 inte längre gäller tandvårdsåtgärder som omfattas av ett förhandsbesked som begärts före den 1 juli 2008. Skälen för förslaget: I punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd stadgas att för tandvårds- Statligt tandvårdsstöd Enligt en lagrådsremiss den 8 november 2007 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till 1. lag om statligt tandvårdsstöd (2008:00), 2.

Ändringar i tandvårdsstödet. Från och med den 15 januari 2021 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och tillstånd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2020:28 i pdf-format nere till höger under Relaterad information.